tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine

Özet: Okuma anlamına gelen Kur’an, öncelikle Hz. Peygamber (sav) tarafından okunmuştur. Kur’an lafızlarının okunuş formları sahabeye öğretilmiş, yanlış okunmaması konusunda tedbirler alınmıştır. Okunan Kur’an’ı,  kıraatiyle aynı anda anlamak arzu edilen bir durumdur. Ancak bu, herkes için mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla temelde tek şey olan Kur’an’ı okuma bir iş, onu anlamak için yapılması gerekenler başka bir iştir.
Kur’an’ın okunması ve anlaşılması meselesinde mana metne, metin ise okuma (kıraat) formuna muhtaçtır. Bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Zira metin olmazsa mana kalmaz. Önceki kitapların manasının kalmadığı gibi. Temelde bir olan şeylerin birini önemseyip diğerini önemsememek doğru değildir. İman ve samimiyetle yaklaşılırsa Kur’an’ı okuma ve anlama işi, uğraşanları için mükâfat kaynağı olur. Müslümanlar öncelikle Kur’an’ı usulünce okumaya gayret etmeli, güçleri nispetinde anlamaya çalışmalı, en önemlisi de düşünce, ahlak ve hayatını onun öğretisine göre şekillendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Kur’an, Mana, Metin

Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar

Özet:

Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s)’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak gerçekleştirilmiştir. Öğrenmek ve okumak için büyük bir gayret içerisine giren ashap, Hz. Peygamber (a.s)’ın okuyuş tarz ve keyfiyetini elde etmeye çalışmıştır. Gelen nesiller gerek tescil ve gerekse eda anlamında sözü edilen tarzı korumak için çabalarına rağmen yabancı toplulukların İslama girmeleriyle harfleri seslendirme, kelimeleri telaffuz ve edada farklı tarzların ortaya çıktığı görülmüştür. Hasılı, Kur’an’ın, Arap fonetiğini/luhûnunu dikkate almaksızın mûsikî’nin diğer melodi (şarkı-türkü) vs. tarzlarına benzer şekilde seslendirilmesi, orijinalinden sapma anlamına geldiği gibi onun kudsiyetiyle de bağdaşmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tilâvet, Fonetik, Tarz, Eda

Tercüme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla