tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları

Özet: Bu makalede Merînîler döneminde Fas’ta, âlim ile sûfî, fakih ile mistik, ya da şeriat ile hakikat arasındaki ezeli anlaşmazlığın epistemolojik boyutları tartışılacaktır. Ayrıca söz konusu bu dönemde ve bu belirli bölgede sufilerin ve fakihlerin velî/velayet tanımları arasındaki farklılıklar tasvir edilecektir. Diğer taraftan bu makalede, Merînîler döneminde Fas’ta, Müslüman toplumda fakih ile sufi (fakir) arasındaki gerilimin tam merkezinde yatan otorite meselesi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Merînîler Döneminde Fas, Velî/Velâyet, Fakih, Sufi, Otorite

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla