tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği

Özet: Fetvâ emini, karşılaşılan bir takım problemler neticesinde, şeyhülislam adına fetvâ hizmetlerini yürütmek üzere tayin edilen kimseye verilen isimdir. Aslında ilk olarak bu göreve getirilen kimse, birebir fetvâ emini olarak isimlendirilmemiştir. Fetvâ makamına vekâlet eden Mehmed Muhyiddin Efendi, yaptığı görevden hareketle ilk fetvâ emini olarak kabul edilmektedir. Ancak çok geçmeden fetvâ emini unvanıyla da görevliler tayin edilmeye başlanmıştır. Böylesine bir başlangıca sahip olan Fetvâ Eminliği, XIX. yüzyıl başlarına kadar nispeten sade ve kurumsallıktan uzak, kişi odaklı bir görünüm arz ederken, belirtilen yüzyılın başlarından itibaren her geçen gün daha da kurumsallaşmıştır. Bu gelişmenin yaşanmasında en önemli dönüm noktası, bu kurumun bağlı bulunduğu Şeyhülislamlığın mekan açısından sabit bir yapıya kavuşmasıdır. Buna bağlı olarak, artan iş yüküne cevap verebilmek için, çok sayıda görevlilerin atanması, Fetvâ Eminliği’nin geniş kadrolu bir yapıya ulaşmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada, fetvâ emini tayinini gerekli kılan sebepler, ilk fetvâ emini olarak kimin, ne zaman ve nasıl tayin edildiği, sözkonusu görevin ilk dönemlere nazaran nasıl etkin hale geldiği, daireyi sistematik bir yapıya kavuşturan düzenlemeler ve bu yapının kısımları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Şeyhülislam, Fetvâ, Fetvâ Eminliği

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla