tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri

Özet: İslam davetinin başladığı Mekke’de nüfusun genelini müşrikler oluşturmakla birlikte az sayıda Yahudi ve Hıristiyan da bulunmaktaydı. Aynı zamanda Arabistan’ın Taif, Fedek, Teyma, Hayber ve Medine gibi şehirlerinde, Hire ve Necran gibi bölgelerinde, ayrıca Bizans ve Habeşistan gibi komşu ülkelerde de Yahudi ve Hıristiyanlar yaşamaktaydı. Bundan dolayı, Hz. Peygamber ve müminler ile Ehl-i Kitap arasında birtakım ilişkiler vuku bulmaktaydı. Bu makalede, müminler ile Ehl-i Kitap arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin yoğunluk düzeyi ve içeriği ortaya konulacak, bunun yanında söz konusu ilişkilerin Mekke döneminde nazil olan ayetlere nasıl yansıdığı meselesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekkî sureler, Ehl-i Kitap, İslam Daveti, Mekke dönemi

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla