tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset

Özet: Muhammed Emin Şirvânî 17. Yüzyıl Osmanlı döneminin önemli fikir adamlarından birisidir. Bu çalışmada Şirvânî’nin ahlak ve siyasete ilişkin düşünceleri ana hatlarıyla üç başlık altında ele alınmıştır: Ahlak İlmi, Ev İdaresi ya da Aile Ahlakı ve Siyaset İlmi. Ahlak ilmi erdemleri ve erdemsizlikleri konu alan bir ilimdir. Şirvânî geleneğe bağlı kalarak hikmet, iffet, şecaat ve adalet olmak üzere dört temel erdem kabul eder. Fakat bunların yanına ilim ve sabrı da ekler ve bunların diğer erdemlerin asılları olduğunu düşünür. Erdemler davranışlarda ifrat ve tefritten uzak kalmakla ortaya çıkar. Ev Yönetimi İlmi baba ve çocuk, efendi ve köle gibi evde ortak yaşayan topluluğun yararına olan şeylerin ilmidir. Şirvânî gıdalar/mallar, karı, koca, çocuk ve hizmetçiyi evin temel unsurları olarak görür. Baba aile reisi olarak evdeki bu unsurların yönetiminden sorumludur. Şirvânî malın yönetimine ilişkin ahlaki ilkelere yer vermiş fakat evin diğer unsurlarına ilişkin ilkeleri ele almamıştır. Siyaset, bir şehirde yaşayan insanların yönetim ilkelerini ele alan bir ilimdir. İnsan doğası gereği medenidir ve tek başına karşılayamayacağı zorunlu ihtiyaçları sebebiyle başkalarıyla yardımlaşmak zorundadır. Toplumda bir iş bölümü vardır ve bu farklı sanatların varlığını zorunlu kılar. Siyaset bu sanatların en değerlisidir. Toplumda herkesin kendisine özgü işle uğraşması gerekir ve bu işin de akıl, nesil, din vb. hususlara zarar vermeyecek nitelikte bir iş olması gerekir. Yöneticinin fiillerinin aklın kontrolü altında olması gerekir ve ancak bu yolla siyaset varlığını sürdürür. Yöneticinin cömertlik, sabır, şefkat vb. gibi birçok niteliğe sahip olması gerekir. Fakat adalet devletin bekası için en temel esastır.

Anahtar Kelimeler: Muhammed Emin Şirvânî, Osmanlı Düşüncesi, Ahlak, Ev İdaresi, Siyaset, XVII. Yüzyıl.

Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla