tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler

Özet: İslâm hukukunda hayvan haklarına büyük önem verilmiş, onlara son derece rıfk, şefkat ve merhametle muamele edilmesi emredilmiştir. Hayvanların korunması gerekli temel haklarının birinci sırasında onların hayat hakları gelmektedir. Bu nedenle İslâm’da esas olan hayvanların öldürülmemesidir. Bununla birlikte bazı naslara istinaden bazı hayvanların hayatlarına son verilmesine cevaz verilmiştir. Yine fakihler tarafından bazı durumlarda hayvanların öldürülebileceği ifade edilmiştir. İşte bu makalede hayvanları sürekli yaşatmayı, onları öldürmemeyi, onlara şefkatle muamele etmeyi emreden İslâm Dininin hayvanların öldürülmesine nasıl cevaz verdiği, bu cevazın, “hayvanların öldürülemeyeceği” genel kuralı ile nasıl bağdaştırılabileceği hususu inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla