tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme

Özet:

Psikolojinin ilk dönemlerinden itibaren araştırmacılar sosyal olguları ve bunlar arasında da en önemli yere sahip olan din ve maneviyat konularının duygu, düşünce ve davranış üzerine olan etkilerini araştırabilmek için ölçme faaliyetine girişmişler ve çok sayıda ölçek geliştirmişlerdir. Günümüzde konu ile ilgili büyük bir literatür oluşmuş ve ölçekleri değerlendirebilmek için istatistik bilimindeki gelişmelere paralel olarak alanda çeşitli psikometrik teknikler geliştirilmiştir. Bu çalışmasında Hill, ilk olarak ölçüm paradigmasına değinerek mevcut durumun genel bir görünümünü ortaya koymaya çalışmıştır. Sonrasında ise alanda yaygın bir kullanıma sahip ölçekleri 12 başlık altında gruplandırmış ve ölçeklerin teknik özellikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ölçüm, Din, Maneviyat, Psikoloji ve Ölçekler

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla