tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi

Özet: Kur’ân âyetlerinin anlamı, onların tarihi ve tabii bağlamları içerisinde ele alındığında daha doğru bir biçimde ortaya çıkar. Bu sebeple âyetlerin sahih anlamları için ciddi bir arkaplan okuması yapılmalı ve âyetler bu okumalar eşliğinde anlamlandırılmalıdır.
Tarihi süreç içerisinde birçok âyetin bağlamından koparılarak anlaşılmaya çalışıldığı, bağlamı dışında istihdam edildiği bilinen bir gerçektir. Özellikle dirayet tefsiriyle ilgili olan bu konunun Hz. Peygamber ve onun ashabına kadar giden kökleri olduğu rivayet edilmektedir. Bu rivayetlere göre Rasulullah ve ashabından bazıları, bazı âyetleri bağlamı dışında farklı anlama gelecek şekilde değerlendirmişlerdir. Bu da bizim kimi âyetlerin tamamını ya da bir bölümünü bağlamı dışında farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanmamızı meşru kılabilir. Fakat ilgili rivayetler derinlemesine tahlil edildiğinde meselenin aslında bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu makalede özellikle İbn Âşûr’un tefsirindeki dokuzuncu mukaddimesinde yer verdiği örnekler üzerinden mesele incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Bağlam, Peygamber’in Tefsiri, İbn Âşûr, Tefsir Rivâyetleri

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla