tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri

Özet:

Tabaka Arab dilinde mertebe ve hal anlamlarına gelir. Tabakât ise tabaka’nın çoğuludur. Terim olarak ise tabakât, bir zamandaki ya da farklı zamanlardaki şöhret bulmuş insanların ilim veya meslekte bir seviyede olanların biyografileridir. Tabakât eserleri olaylara göre değil, insanlara göre düzenlenir. İnsanların bilim ya da mesleklerinde derecelere, sınıflara ve nesillere ayrılarak sınıflandırılması İslam’ın ilk yıllarında ortaya çıkmıştır. İlim adamları İslam’ın hüküm kaynaklarından ikincisi olan sünneti uydurma rivayetlerden  koruma çabasına girmişdir. Böylece hadislerin şahıslardan alınmasında bir kural olarak şahısların durumlarını bildiren rical ilmi doğdu. Sonra tarih, edebiyat, fıkıh, tefsir gibi alanlarda tabakât ilmi yayılarak devam etmiş, tabakâtu’l–fukahâ, tabakâtu’ş-şuarâ, tabakâtu’l-müfessirîn, tabakâtu’l-kurrâ gibi pek çok dallara ayrılmışdır. Zaman içinde tabakât kitapları mesleklere, şehirlere, asırlara veya mezheplere göre tasnif edilmeye başlamıştır. Daha sonra fukahanın ictihad özelliğine gore sınıflandırılması ortaya çıkmıştır. Fukahanın ictihad konusunda sınıflandırılmasının önemi, görüşler çeliştiği zaman kimin ictihadının alınıp kiminki terk edilecek bunun bilgisinin ortaya çıkmasında görülür. Kınalızâde’nin tabakâtından önce de Hanefi mezhebine dair tabakât eserleri yazılmışdır. Ebu Hanife’nin hayatından söz ederek başlayan Kınalızâde’nin Tabakâtu’l-Hanefiyye’si, İbn Kemal Paşazade’ye kadar  geçen  Hanefi hukukçular hakkında kısa bilgiler vermektedir.  Eserinde özlü bir dil  kullanan Kanalızâde’nin başlıca kaynağı biyografi çalışmalarıdır. Kınalızâde’nin tabakâtı, Hanefi tabakâtları arasında kısa ve öz olmasına rağmen pek çok Hanefi fakihin hayatına yer verir. Eserin yazma nüshaları, İslam dünyası kütüphanelerinde bolca bulunmaktadır ve bu da gördüğü rağbete delildir. Taşköprüzâde’ye nisbet edilerek Tabakâtu’l- Fukaha adıyla basılan eserin de aslında Kınalızâde’nin Tabakâtu’l-Hanefiyye’si olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tabakât kitapları, Kınalızâde, Tavakâtu’l-Hanefiyye

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla