tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi

Özet:

İnsanı ve toplumu anlamayı kendisine hedef edinen sosyoloji, insanoğlunun son birkaç asra kadar karşılaşmadığı fakat modern çağla birlikle yüzleşmek zorunda kaldığı yeni durumu ve süreçleri anlamamızı kolaylaştıran bir disiplindir. Modernite ve sekülerleşme tecrübeleriyle birlikte geleneksel dönemlerde “olduğu gibi kabul edilen” pek çok şey sorguya tabi tutulmuş, hemen her şeyde olduğu gibi dini anlayışlarda da tercihlerin hakim olduğu çoğulcu bir dünya anlayışı ortaya çıkmıştır. Kurucu sosyologların modern dönemlerde neredeyse hiç alan açmadığı din, onların öngörülerinin aksine yeni sahalar bulmuş, sosyoloji ve dinin kavşak noktası olan din sosyolojisi, pek çok düşünürün önemli görüşler ortaya attığı bir disiplin haline gelmiştir. Lutheryan bir teolog olma amacıyla başladığı üniversite yılları ve ilk akademik çalışmaları, ilerleyen yıllarda din sosyolojisine doğru evrilen Peter Berger, geçirmiş olduğu entelektüel dönüşümü ve yazmış olduğu onlarca eseriyle bu alana hatırı sayılır katkılarda bulunan sosyologların başında gelmektedir. Berger’in doğup büyüdüğü yerlerden öğrenim yıllarına, fikri anlamda beslendiği kaynaklar ve kişilerden akademik serüvenine dair pek çok unsuru bir araya getirmeye çalışan bu makale, yaşam öyküsü ve sosyolojik görüşleri ışığında onun entelektüel bir portresini sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: P. Berger, Teoloji, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Sekülerleşme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla