tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları

Özet: Abbasilerin en meşhur halifelerinden biri olan Hârûn Reşîd zamanı, devletin en zirve dönemlerinden birini teşkil eder. Onun zamanında devlet her alanda büyük gelişmeler göstermiştir. Bununla birlikte devlete karşı muhalefet de hiç eksik olmamıştır. Başta Hâricîler olmak üzere Ali oğulları ve kabileci Arap toplulukları, Abbasilere karşı ayaklanma içine girmişler ve devleti oldukça meşgul etmişlerdir. Yemenî-Mudarî çekişmesi Şam ve civarında büyük tehlikeleri meydana getirmiştir. Horasan bölgesinde çıkan ayaklanmalar ve Suriye bölgesinde meydana gelen kabileci çekişmeler, Hârûn Reşîd’in Afrika’da meydana gelen ayaklanmalara yeterince müdahil olmasına engel olmuştur.  Şiî kökenli Yahya b. Abdullah ve İdris b. Abdullah ayaklanmaları Hârûn Reşîd’i oldukça uğraştırmış ve bu ayaklanmalardan birinin sonucunda Abbasi topraklarında İdrisîler devleti kurulmuştur. Ayrıca İfrîkıyye’de Abbasi egemenliğinin devam etmesi için Ağlebîlerin kuruluşuna da razı olunmuştur.  Devletin yönetiminden memnun olmayanların isyanları istedikleri hedefe ulaşamamışsa da Abbasi yönetimini oldukça meşgul etmiştir.  Özellikle Rafi b. Leys isyanı Hârûn Reşîd zamanında bastırılamayıp kendisinden sonraki döneme sarkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hârûn Reşîd, Hâricî, Şii, İsyan, Berberîler

Tercüme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla