tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine

Özet: Bu makale, Hazar Denizinin Güney-Batı kıyıları ile Kuzey İran bölgelerini kapsayan “Deylem ” bölgesinde ortaya çıkarak, 334/945-447/1055 yılları arasında yaklaşık 110 yıl Bağdad yönetimini elinde bulunduran ve Şiî düşünceye nispet edilen Büveyhî hanedanlığının Mezhebî eğilimlerini/politikalarını toplumsal arka plân ve siyasal şartlar bağlamında ortaya koyma gayretindedir.

Anahtar Kelimeler: -

İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri

Özet: Bu makale, öncelikli olarak yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu ürünler itibariyle İslam Kültür Tarihi içerisinde önemli izler bırakan İbn Hazm’ın, Mu’tezileye yönelik eleştirilerini nesnel bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu şekilde de aslında, İbn Hazm’ın yaşadığı Endülüs kültür atmosferinde Mu’tezilenin algılanma biçiminin ve yine pek çok disiplin tarafından kaynak olarak kullanılan İbn Hazm’ın eserlerinin değerinin belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi

Özet: Bu makale, özellikle ilk kaynaklardan itibaren, Mu’tezilî olarak takdim edilen Endülüslü Sûfî Muhammed b. Meserre’nin Mu’tezile’yle bağlantısını, Mu’tezile’nin kendi kaynakları ve esaslarından hareketle irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî)

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları

Özet: Tarih içerisinde derin izler bırakan kriz dönemleri vardır. Bu dönemlerden biri de, arka planında Halku’l-Kur’an tartışmalarının yer aldığı Mihne Dönemidir. Bu makale, Mihne Dönemi öncesi Halku’l-Kur’an tartışmalarının tipik bir örneğini, Kinanî’ye nispet edilen ve elimizdeki en eski kaynak olma özelliğine sahip, el-Hayde bağlamında, tarafların argümanlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla