tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı

Özet:

İbn Teymiyye İslâmî ilimlerde yetkin bir âlim olmasının yanı sıra, devrinin dinî, sosyal, siyâsî ve askerî sorunları ve gelişmeleriyle de yakından ilgilenmiş, çözümler sunmuş ve bu yolda rol üstlenmiş tarihî bir şahsiyettir. O, Kıbrıs’ta esir edilen Müslümanların serbest bırakılması amacıyla devrin Kıbrıs kralına hitaben bir mektup kaleme almış ve güncelliğini hala koruyan din, inanç, dinler tarihi, peygamberler, Yahûdîlik, Hristiyanlık ve İslâmiyet’e ilişkin önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Risâlede genellikle Hristiyanlıkla ilgili konulara değinildiğinden, Hz. İsâ’dan bahseden hadislere/rivâyetlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda risâlede, İslâmî literatürde kıyâmet alemetlerinden sayılan İsâ’nın nüzulü, haçı kırması, domuzu öldürmesi, Deccâl’in zuhuru, İsâ’nın Deccâl’i öldürmesi, ağaçların ve taşların Yahûdîlerin yerini haber vermesi gibi fiten hadislerine yer verilmiş ve tartışmalı konularda delil olarak kullanılmıştır. Ancak tarihte olduğu gibi günümüzde de fiten hadisleri hem sübût, hem de anlaşılması hususunda tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla İbn Teymiyye gibi büyük bir ilmî şahsiyetin söz konusu hadislere bakışı, hem klasik yaklaşımı yansıtması, hem de günümüzde konuyla ilgili tartışmalara katkı sağlaması bakımından önem arzetmektedir. Bu bakımdan çalışmada bazı hadisler özelinde İbn Teymiyye’nin fiten hadislerine ilişkin yaklaşım ve yöntemi, diğer eserleri de dikkate alınmak suretiyle tespit edilmeye çalışılmıştır.-

Anahtar Kelimeler: er-Risâletu’l-Kubrusiyye, Ehl-i Kitap, İbn Teymiyye, Hadis, Fiten

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla