tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi

Özet:

İslam düşüncesinin çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun bir şekilde yeniden oluşturulması bütün Müslümanlara ait bir özellik olmalıdır. Bu uğurda yapılacak çalışmalarda öncelikle temel alınması gereken kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Bugün toplumumuzda görülen ise, insanları Kur’an’dan çok geleneğin etkilediği ve geleneğin Kur’an’a göre daha etkin olduğudur. Halbuki dinin kaynağı Allah'tır. Allah, insan hakkındaki geleneğini insanların davranışlarına göre şekillendirmektedir. Bu geleneğini hiç kimse için bozmayacağını belirtmektedir. Geleneğin kaynağı ise insandır. Gelenek zamanla sorgulanamaz bir yapıya büründürülmüştür. Peygamberlerin dini anlamak için ortaya koydukları uygulamalar insanlar için sadece birer örnekten ibarettir. Bu nedenle asla dinle bir tutulmamalıdır. Ataların gelenekleri de değişmez doğrular kabul edilmemelidir. Onları tarihimizin bir parçası olarak değerlendirmek durumundayız. Geçmişi ile hesaplaşmayan nesiller, geleceklerini sağlam temeller üzerine kuramazlar.

Anahtar Kelimeler: Kuran, Allah, Peygamber, Atalar, Gelenek

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla