tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü

Özet: Bilginin insanları iyileştirici gücünü keşfetme konusunda bilgi yaklaşımlarının rolünü anlamak önemlidir. Bilgiye olan yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Kimi yaklaşımlar bilgiyi doğrudan güçle ilişkilendirmektedir. Ancak bu makalede öncülüğünü Türk –İslam düşünürlerinin yaptığı bilginin insani iyileştiren gücünü kullanmak, terapi vermek yaklaşımı analiz edilmiştir.
Söz konusu bu yaklaşımın öncülüğünü, Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi mutasavvıf ve düşünürler yapmışlardır. Felsefe alanında ise Farabi mutluluğu insanın yaratılış amacı olarak görmüş ve eserlerinde bilginin insani iyileştiren gücüne sürekli dikkatleri çekmiştir. Bütün bu düşünürler bilgiye insanı değiştiren ve onu dönüştüren bir kimya gözüyle bakmışlardır. Ayrıca bu çalışmada bilginin kimya gibi insani neden iyileştirmesi gerektiği yaklaşımının arka planı aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bu yaklaşımın sonucu olarak Doğu toplumlarında iyileştirmek, kendini iyi hissetmek ve başkalarını iyi hissettirmek, mutlu ve iyi olmak/ ermek şeklinde neden nitelendirildiği sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada varlığı asla incitmemek ilkesinin terapiyle olan yakın ilişkisine işaret edilmiştir. Terapi aslında insanın kendi içindeki iyileşme güçlerini harekete geçirebilme yeteneğine dayanmaktadır. İyi hayat dediğimiz şey ise sonuçlar değil, bir ruhsal yolculuktur. Terapi sonuçta insanın insan, Tanrı ve evrenle olan ilişkisi ile ortaya çıkar.
Doğu şehirlerinde bilgi hayatı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Hidroterapi/suyla tedavi, müzik, zikirler, semah gibi ritüel pratikler bu yaklaşımın sonuçlarıdır. Türk-İslam düşüncesi seyrinde dikkate değer bu çaba, insan olma-şehirli olma, bir başka deyişle kut, devlet, mutluluk sahibi olma çabası, her zaman iyi olma, iyileştirici olma çabası ile özetlenebilir. Bu çabanın kalbinde ise daima “akl-ı selim”, “kalb-i selim” ve “zevk-i selim”  sacayağı olmuştur. Bu çalışma ile bilgi yaklaşımının bu sacayağı ile nasıl iyileştirici bir güce dönüştüğünü göstermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilginin İyileştirici Gücü, İncitmemek, Terapi, Semah, Mutluluk

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla