tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’ân-ı Kerim Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslam’ın Suça Bakışı

Özet:

Kur’ân, ibâdât, muâmelât ve ahkâma dair hükümleri barındıran kutsal bir kitap olup, bu yönüyle Zebur ve İncil’den ayrılır. Ancak Kur’ân, bunların detaylarına kendi bünyesinde yer vermez. Sadece evrensel ilkeler belirleyip, temelleri atar. Bu temellerin üzerine detayları inşa etme görevini ise öncelikle Hz. Peygamber’e, sonra da onun izinden giden İslam âlimlerine tevdi eder. Hz. Peygamber, anlaşılmayan âyetleri doğrudan açıklama, sahabeye sorular sorarak cevabı kendisi verme, sahabenin sorduğu sorulara cevap verme gibi farklı yöntemlerle bu görevi yerine getirmiştir. İslâm âlimleri de Kur’ân ve sünnetten hareketle, bu iki kaynakta bulunmayan detayları belirleme noktasında gayret sarf etmiş, içtihat ve kıyas ameliyeleri vasıtasıyla sonuca ulaşmış ve ulaşmaktadır.

İslam’ın suç ve ceza kavramlarına yaklaşım tarzını ortaya koymak için hangi eylemleri suç olarak gördüğünü ve onlara ne tür cezalar belirlediğini incelemek gerekir. Ancak İslam hukukunun ceza hukuku bölümünü tamamıyla incelemek, alanın genişliği nedeniyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Oysaki Kur’ân, sadece beş suçu ele almış ve onların cezasını belirlemiştir. Dolayısıyla Kur’ân’dan hareketle böyle bir çalışma yapmak daha kolaydır. Bu çalışmada, sadece Kur’ân tarafından suç olarak görülen ve kendilerine cezalar takdir edilen eylemler ele alınacak, bu eylemlere nasıl yaklaşıldığı detaylarıyla ortaya konacaktır. Tabi bu yapılırken, zorunlu olarak sünnete, içtihat ve kıyas yoluyla yeni sonuçlar elde eden mezheplerin görüşlerine de başvurulacak, cezaların uygulanma ayrıntıları açıklanacaktır. Bu sayede, Kur’ân’ın belirlediği beş suç bağlamında İslam’ın iki temel kaynağının hangi eylemleri, neden dolayı suç olarak kabul ettiği, bunları engellemeye çalışırken önceliklerinin neler olduğu belirlenecektir. Yapılacak çalışma Kur’ân merkezli, sünnet destekli bir çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, Suç, Ceza, Kabahat

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla