tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar

Özet: Modern bilim anlayışına karşı gelişen ve kadim dünya bilgeliğini temel alan düşüncelerin yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu düşünceler, ezoterizmden kaynaklanmakta ve farklı bir varlık ve bilgi anlayışı getirmektedir. Kutsallık fikrinin merkezi yer tuttuğu bu anlayışta dinler arasında içsel bir bağ kurulmaktadır.
René Guénon pek çok mistik ve ezoterik düşünürü etkilemiş olan önemli bir düşünürdür. Bu çalışmamım amacı, onun düşünce yapısını tanıtmaktır. Beş ana konu altında onun düşünce yapısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla