tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı

Özet: Emevî Devleti (661-750) ilk kurulduğu dönemden yıkılış anına kadar birçok muhalif hareketin hedefinde yer almıştır. Siyasi amaçlı bu hareketler; Mervaniler döneminde zirveye ulaşmıştır. Bunların içerisinde en tehlikeli olanı; Abdurrahmân bin Muhammed bin Eş'as isyanı idi. Bu İsyan, Haccâc bin Yusûf es-Sekafî tarafından Sistân valisi olarak tayin edilen; Abdurrahmân bin Muhammed bin el-Eş'as tarafından başlatıldı. Ancak 81/700 yılında başlayan hareket uzun sürmedi ve 85/704 tarihinde tamamen sona erdi. Fakat Emevi Devleti’nin yapısı derinden sarsıldı. Bu yüzden bizler bu çalışmada Emeviler dönemi en tehlikeli muhalif hareketlerden birisini ele alıp, nedenleri ve tarihsel gelişimini açıklayacağız.

Anahtar Kelimeler: İbnü'l-Eş'as, Emevî Devleti, Haccâc bin Yusûf, Mervaniler Sistân

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla