tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası

Özet: Kürtaj konusu sıkça gündeme gelmekte çeşitli boyutlarıyla farklı ortamlarda tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kürtajı tartışmak değil, hamileliğin sonlanmasının müsebbibi haksız fiil sahibine verilecek cezaları bir bütün halinde değerlendirmektir. Hiç kuşkusuz İslam dini insan yaşamına büyük önem vermiş, onu korumuş ve ihlal edeni cezalandırmıştır. Hamile bir kadından bazı ibadetlerin ve cezaların ertelenmesi, rahimdeki cenine müdahaleye getirilen sınırlandırmaların ve buna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak cezaların varlığı, İslam Hukukunda, fizik varlığıyla mevcut insanlara tanındığı gibi, cenine de yaşama hakkı tanındığını göstermektedir. İslam Hukukunda rahimdeki bir bebeğin yaşamını sonlandıran katil şu cezalardan bir veya bir kaçıyla cezalandırılır: Kısas, gurre, diyet, kefâret, mirastan mahrumiyet ve bunlardan ayrı veya bunlara ilave ta‘zîr kapsamında bir yaptırım.

Anahtar Kelimeler: Cenin, Kısas, Gurre, Diyet, Kefâret, Mirastan Mahrumiyet ve Ta’zîr

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla