tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti

Özet: İslâm düşüncesinin ilk dönemlerinden itibaren üzerinde durulan temel meselelerden biri hiç şüphesiz bilgi konusudur. Aklın bilgi elde edilmede önemi genel olarak kabul edilmekle beraber duyu ve haberin de önemi vurgulanmıştır. Özellikle kelâm âlimleri akılla beraber duyu ve haberin vazgeçilmez olduğunu kabul etmekte ancak akıldan yararlanmaksızın salt bunlardan yola çıkarak herhangi bir neticeye varmanın zorluğuna, hatta imkânsızlığına dikkat çekmişlerdir. Bu makalemizde mütekaddimûn dönemi kelamcılarının esbabü’l-ilim olarak kabul ettikleri akıl, duyu ve haber ile bunlar arasındaki irtibatın keyfiyeti irdelenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, akıl, duyu, haber, mütekaddimûn

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla