tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri

Özet:

Öğretmen adaylarının aldıkları pedagojik formasyon eğitiminin sonucunda, bilişsel, duyuşsal ve beceri alanlarında mesleğe uygun davranış değişikleri meydana getirmeleri beklenmektedir. Adayların sahip olacakları etkili öğretmenlik nitelikleri içerisinde, neyi ve nasıl öğreteceklerini bilmelerinin yanı sıra, ne zaman öğretecekleri gibi stratejik tutum ve becerilere de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle öğretmen adaylarının pedagojik formasyon derslerine ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki kaygıları onların görev yapacakları eğitim ortamlarındaki iletişim becerilerini, verimliliklerini ve başarılarını etkilemektedir. Bu araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve kaygı durumları etkileyen faktörlerin neler olduğu incelenmektedir. 

Çağımızda öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren uygulamalı bir meslek olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak değerlendirilmiştir. Toplumsal yaşamın sürdürülmesinde, bilgi ve teknolojinin yaygınlaşmasında böylesi önemli bir yere sahip olan öğretmenlik mesleği, çeşitli açılardan en çok tartışılan mesleklerden biridir. Öğretmenlik mesleğinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için mesleki becerilerin yanı sıra bireyin bu mesleğe yönelik ilgi ve sevgisi öncelikli aranan hususlardandır. Çünkü aday öğretmenlerin mesleğe yönelik il­gi ve olumlu tutumları öğretmen yeterliğini sağlayacak en önemli ölçütlerden birisi olarak sayılabilir. Bu nedenle İlahiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon eğitiminde yer alan derslere karşı nasıl bir tutum takındıklarını tespit etmek, bu alanda eğitim veren uzmanlara ve araştırmacılara önemli geri bildirimler sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleği, mesleki kaygı

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla