tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi

Özet: Bu makalenin amacı, ilk olarak John Bowlby tarafından ortaya atılan ve daha sonra bir çok araştırmacı tarafından da doğrulanan bağlanma teorisini, teoriyle ilgili yapılacak olan kapsamlı araştırmalar için etkin bir bilimsel çerçeve hazırlayarak din psikolojisi perspektifinde açıklamaya çalışmaktır. Makale, özellikle yetişkinlikte bağlanma ilişkilerini vurgulamakla birlikte, bağlanmanın çağdaş modellerinin kısa bir özetiyle başlamaktadır. Din psikolojisi içerisindeki Tanrı tasavvurları, din değiştirme ve dua üzerine yapılan araştırmaları da kapsayan bazı konularla ilgili seçilen literatür, yeniden incelenmiş ve araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağlanma teorisiyle ilgili yararlı bir kavramsal çerçeve hazırlanarak sunulmuştur. Bu makale, bağlanma teorisi kapsamında kişiler arası ilişkiler, stres ve başa çıkma ile yalnızlık gibi konularla ilgilenen başta sosyal psikologlar ve gelişim psikologları olmak üzere din hakkında çalışma yapan araştırmacılara, bu yönde faydalı bir kaynak olabilir.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla