tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler

Özet:

Ekonomik rasyonel seçim teorisi, din sosyolojisine nihaî anlamda potansiyel araştırmacıların güncel olarak ortaya koyduğu farklı yaklaşımlarının yerini alabilecek yeni bir paradigma sunmaktadır. Teorinin kavramsal olarak kusursuz, ampirik olarak verimli olma şeklinde iki avantajı vardır. Dinî katılımla ilgili bilinenlerin çoğunun bütünleşmesine/entegre olmasına imkân tanır; ampirik araştırmalar için yeni yollar önererek mümkün olan yeni öngörüler sunar; devletin dinî pazara müdahalesinin etkilerini değerlendirmeye imkân tanır; dini alan içindeki şirket araştırmaları ile gelişmekte olan diğer piyasa dışı kurum ve faaliyetlerin uygulamaları arasındaki değişimi canlandırır.

Anahtar Kelimeler: Din, Pazar, Ekonomi, Risk, Cemaat

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla