tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi

Özet:

Modern dünyada, dinlerin yapısal olarak şiddet içerdiğine ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Fakat diğer bazıları ise dinsel şiddetin dini inançlara dayanmadığını, bunun yerine topluluklar, kimlikler, politikalar ve çıkarlara dayalı olarak şiddetin ortaya çıktığını ifade etmektedirler. Diğer taraftan tek tanrılı dinler kutsal metinlerini ilahi vahye dayanan Tanrı’nın sözü olarak görmektedirler. Dolayısıyla bunların şartlara ve zamana göre yorumlanması gerekmektedir. Ne var ki, radikaller, laikler ve mistikler kutsal metne kendi görüşlerine göre yaklaşmakta ve yorumlamaktadırlar. Sonuçta farklı modeller ve metotlarla yapılan yorumlar, farklı ekol ve grupların oluşmasına neden olmakta, her dinin içinde birbiriyle çatışan ve hatta uzlaşması mümkün olmayan yorumlar ortaya çıkmakta ve her biri de aynı kutsal metne istinat etmektedir. Burada önemli olan şey, Tanrı’nın bizim için irade ettiği nihai hedefi bilmek ve onu başarmaktır. Bizim kanaatimize göre Tanrı insanlığın kaderi için barış, kardeşlik ve eşitlik istemiştir; şiddet ve terör değil. Sonuçta kutsal metinlerin Tanrı’nın bu nihai iradesini gerçekleştirecek tarzda yorumlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dinler, Modern dünya, Kutsal metinler, Yorum, Şiddet, Tanrı’nın iradesi

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla