tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi

Özet:

Modern dünyada, dinlerin yapısal olarak şiddet içerdiğine ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Fakat diğer bazıları ise dinsel şiddetin dini inançlara dayanmadığını, bunun yerine topluluklar, kimlikler, politikalar ve çıkarlara dayalı olarak şiddetin ortaya çıktığını ifade etmektedirler. Diğer taraftan tek tanrılı dinler kutsal metinlerini ilahi vahye dayanan Tanrı’nın sözü olarak görmektedirler. Dolayısıyla bunların şartlara ve zamana göre yorumlanması gerekmektedir. Ne var ki, radikaller, laikler ve mistikler kutsal metne kendi görüşlerine göre yaklaşmakta ve yorumlamaktadırlar. Sonuçta farklı modeller ve metotlarla yapılan yorumlar, farklı ekol ve grupların oluşmasına neden olmakta, her dinin içinde birbiriyle çatışan ve hatta uzlaşması mümkün olmayan yorumlar ortaya çıkmakta ve her biri de aynı kutsal metne istinat etmektedir. Burada önemli olan şey, Tanrı’nın bizim için irade ettiği nihai hedefi bilmek ve onu başarmaktır. Bizim kanaatimize göre Tanrı insanlığın kaderi için barış, kardeşlik ve eşitlik istemiştir; şiddet ve terör değil. Sonuçta kutsal metinlerin Tanrı’nın bu nihai iradesini gerçekleştirecek tarzda yorumlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dinler, Modern dünya, Kutsal metinler, Yorum, Şiddet, Tanrı’nın iradesi

Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik

Özet:

Rastafarilik hareketi 1920’lerde, Jamaikalı bir siyahi olan Marcus Garvey’in öğretilerinden esinlenerek ortaya çıkmış; senkretik, binyılcı, mesihçi, Afrika kökenli zenci kölelerin direnişiyle güç kazanmış olan yeni bir dinimsi oluşumdur. Rastafariler kadim İsraillilerin torunları olduğuna ve işledikleri günahlar yüzünden sürgün edildiklerine, ilk Etiyopya kralı Haile Selassie I’in yaşayan tanrı ve dünyanın kralı olduğuna inanırlar. Onlara göre Etiyopya cenneti, Jamaika ise tamamen cehennemi temsil eder. Rastafarilere göre marijuana içmek manevi bir pratik olup, kökü Kutsal Kitaba dayanır. I-tal adını verdikleri bir vejetaryen diyete uymak Rastafariliğin temel inançları arasındadır. Örgülü Rasta saçı hareketin en önemli özelliklerindendir. Rastafariliğin yeşil, sarı ve kırmızı (bazen siyah) olmak üzere sembolik renkleri vardır ve bunlar bayrak, dinî resim, rozet ve posterlerde çok yaygın bir şekilde kullanılır.

Rastafarilik günümüzde dışarıdan hemen fark edilen sembolleri, reggae müzik, yemek diyetleri, Rasta tarzı saçları vb. dolayısıyla özellikle gençler arasında büyük bir ilgiyle karşılanmakta, bu özelliklerinden dolayı sadece siyahlara ve gecekondu bölgelerine özgü olma özelliğini kaybetmekte, geniş kitlelerin dikkatini çekmekte, hızla yayılmaktadır. Ne var ki, ülkemizde ve İslam ülkelerinde Müslüman kökenden gelen Rastafarinin var olup olmadığına ilişkin bir bilgiye ulaşamadığımızı vurgulamak istiyoruz. Ancak, Rastafarilik ile diğer bir siyahi dinî hareket olarak 1930’lu yıllarda Elijah Muhammed liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri’inde ortaya çıkan “İslam Milleti” (Nation of Islam) arasında bazı benzerlikler olduğu ileri sürülmekle birlikte bu konuda halen akademik bir çalışma yapılmış değildir.

Anahtar Kelimeler: Rastafarilik, Jamaika, Haile Selassie I, siyahiler, Afrika, Etiyopya, marijuana, renkler, I-tal diyeti, reggae müziği, Bob Marley

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla