tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Meryem’e Müjde Sahnesinde Meryem’in Kirmeni, Kırmızı ve Mor Yünü Üzerine Görüşler

Özet:

Hıristiyan resim sanatında oldukça önemli bir yere sahip olan Meryem’e Müjde sahnesi hem kanonik hem de apokrif kaynaklı olması bakımından önemlidir. Kanonik İncillerde, sahne ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmezken, sahnenin hemen hemen tüm ikonografik elemanları ile ilgili bilgileri, apokrif kaynaklardan elde edilmektedir. Bunlar içerisinde sahne ile ilgili olarak en ayrıntılı bilgiyi II. yüzyılda yazılmış olan Yakobus’un Protoevangelium’u vermektedir. Çalışma konusunu oluşturan Meryem’in kırmızı/mor yünü ve kirmeni de Protoevangelium kaynaklıdır. Müjde sahnesi iki bölümden oluşması bakımından önemlidir. İlk Müjde, kuyu başında gerçekleşirken, ikinci Müjde ise Meryem’in evinde gerçekleşmiştir. Çalışma konusu kapsamında, Meryem’e Evinde Müjde bölümü önemli bir yere sahiptir. Çünkü sahnede Cebrail, Meryem’e İsa’nın doğumunu müjdelemek için geldiğinde, Meryem elindeki kirmeni ile Tapınak için görevlendirildiği kırmızı/mor yünü ile örtü örmek ile meşguldür. Sahnede kırmızı ve mor bir renk olarak birçok ikonografik gönderme içermektedir. İsa’nın eti ve kemiği ile özdeşleşen rengin ikonografik geçmişini etkileyen birçok etken vardır. Hıristiyan resim sanatında, Müjde sahnesi kapsamında, Meryem’in kirmeni ikonografisini etkileyen birçok unsur vardır. Bunlar içerisinde, Mezopotamya ve Yunan pantheonu oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Müjde sahnesinde oldukça önemli bir yere sahip olan mor ve kırmızı rengin ikonografik bir değerlendirilmesi yapılmıştır. İki rengin ikonografik değerlendirilmesi yapılırken, Mezopotamya ve Yunan kültür çevrelerinden çeşitli örneklendirilmelere gidilmiştir. Bu örneklendirmeler arasında Meryem sadece Ana Tanrıçalar ile değil, Havva ile de kıyaslanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Müjde, Meryem, Kırmızı, Mor

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla