tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi

Özet:

Kelâmî tartışmalar içerisinde en dikkat çekici olanlardan biri de Allah’ın fiillerinin amaca bağlı olup olmadığıdır. Bu çalışmada konuyla ilgili temel kavramları kısaca tanıtıp başlıca görüşleri zikrettikten sonra asıl olarak felsefeyle mezc olmuş kelâm devrini başlatan büyük Eş’arî düşünürü Fahreddin er-Râzî’nin tefsirinde konuyla ilgili âyetlere nasıl yorum getirdiğini, bunların ne ölçüde tutarlı olduğunu, bu yorumlarında Eş’arîlik’in ilkelerinden ne derecede etkilendiğini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Râzî, Eş’arîlik, Fiil, Amaç, Hikmet

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla