tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi

Özet: Kur’ân’da Allah dışında, ‘tanrı (ilâh)’ sayılmayan varlıklar veya mutlak itaat edilmeyen insanlar için bir sıfat olarak ‘rabb (sahip, efendi)’ kelimesi, onlara karşı gösterilen saygıyı ifade eden eylemler olarak ‘rukû‘/ inhinâ’ (önünde eğilmek)’ ile ‘secde (önünde yere kapanmak)’ fiilleri ve ayrıca hizmetkârlar için ‘‘abd (erkek köle)’ ile ‘eme (kadın köle, halayık)’ sıfatları hiçbir olumsuz ve sakıncalı durum ima edilmeksizin Allah tarafından kullanılmıştır. Kur’ân’da durum böyle olmakla birlikte bazı sağlam rivayetlere (ahâdîs) göre Allah Rasûlu Muhammed, bir ‘rasûl (elçi)’ olarak, Müslümanların ‘rabb’ ile ‘‘abd’ ve ‘eme’ sıfatlarını efendi ve köleleri için kullanmalarını kısmen, Allah dışındaki varlıklar veya insanlar önünde ‘ruku’/ inhinâ’ ve ‘secde’ yapılmasını ise tamamen yasaklamıştır. Dolayısıyla o, böyle yapmakla bir nevi ‘rabb’ sıfatını ve rukû‘’ ile ‘secde’ fiillerini Allah’a tahsis etmiş oluyordu. Ancak şunu belirtelim ki, Allah Rasûlu Muhammed, anılan tahsisleri Allah’tan ve rasûlu Cibril’den bağımsız olarak yapmış olamaz. Muhtemelen kendisi, bu tahsisleri yapmak konusundaki özel arzusunu ve teklifini bir şekilde Allah’a arz etmişti. Onun bu arzusu ve teklifi kabul edilmiş olmalı ki o da bunu inananlardan talep etmişti. Öte yandan Allah rasûlunun yaptığı yukarıdaki tahsisleri baz alarak bu tahsislerin mevcut olmadığı geçmiş zamanlarda vuku bulmuş bir takım olaylardan (Allah nebîleri Adem ile Yusuf’un hikayelerinden) bahseden bazı ayetlerdeki ‘rabb’ ve ‘secde’ kelimelerini bağlamın izin vermediği şekilde yorumlamak ve tercüme etmek doğru bir yöntem değildir.

Anahtar Kelimeler: rabb (sahip, efendi), rukû‘/ inhinâ (önünde eğilmek), secde (önünde yere kapanmak), rasûl (elçi)

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla