tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

The European Union Security Strategy Document And Turkey

Özet: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, Aralık 2003’te, “Avrupa Güvenlik Stratejisi” belgesini kabul etmiştir. Belge, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve strateji kültürü oluşturma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Belge, uluslararası ve Avrupa güvenlik durumuna ve Avrupa güvenliği için muhtemel tehditleri; Avrupa Birliği’nin stratejik amaçlarının neler olduğunu ve nihayet bu küresel ve Avrupa güvenlik durumu değerlendirildikten sonra, Avrupa Birliği için dersler ve çıkarımları içermek üzere üç bölüme ayrılmıştır. Belge’de Avrupa Birliği kendisini hem uluslararası hem de Avrupa güvenliğinde temel aktör veya temel aktörlerden biri olarak tanımlamaktadır. Ne var ki belge, tüm küresel ve bölgesel gelişmelere; ABD, Rusya ve hatta Çin gibi önemli aktörlere yer vermesine rağmen, hiçbir yerde Türkiye’ye göndermede bulunulmamıştır. Hâlbuki Türkiye Avrupa güvenliğinde olduğu gibi diğer kritik bölgelerde de önemli roller oynayan/oynayabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada söz konusu belge irdelenmiş ve Türkiye açısından tartışılmıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Avrupa Birliği’nin dünya siyasetinde siyasi bir aktör olma çabası ve niteliği; ikinci bölümde söz konusu belge ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise genel bir değerlendirme ile birlikte Avrupa güvenliği bağlamında Türkiye’nin muhtemel rolü belirtilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912)

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla