tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde)

Özet: Ürdün’de halkın hadise büyük rağbeti vardır. Hadisler hemen herkes tarafından okunmakta, konuşulmakta, tartışılmakta, öğrenilip öğretilmekte, yaşanmaktadır. Bunun yansımaları eğitimde de olmaktadır.
Zorunlu öğretimin ilk yıllarından itibaren başlayan hadis öğretimi bu alandaki yükseköğretimle devam ettirilmektedir. Her seviyede tatmin edici ve bilimsel hadis öğretimi verilmektedir.
Hadisin en ciddi olarak ele alındığı ilgili yükseköğretim kurumlarında kaliteli ve zengin bir muhtevaya sahip hadis dersleri okutulmakta, ciddi ve yüksek nitelikli araştırmalar ve tezler ortaya konmaktadır.
Ürdün, hadis öğrenimi bakımından oldukça verimli ve yararlanılabilecek bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla