tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı

Özet:

Hastalara yönelik manevi destekler (Spritual Care/Seelsorge) yaklaşık kırk yıldır Avrupa ve Amerika hastanelerinde profesyonel olarak uygulanmaktadır. Bu konuda artan bir ilgi söz konusudur. Literatürde de konuyla ilgili akademik makaleler yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir. Ancak bu uygulamaların Müslüman hastalar için uyarlanmasında hem batı ülkelerinde hem Müslüman ülkelerde problemlerle karşılaşılmıştır. Özellikle yetişmiş eleman ve literatür açısından eksiklikler tespit edilmiştir. Hz. Peygamber’in hastalara vermiş olduğu manevi destekler, binlerce rivayetin içinde saklı birer hazine gibidir. Ancak bu nebevî uygulamaların derlenmesi, yorumlanıp güncel manada anlamlandırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in hastalara yönelik manevi destek olarak nitelendirilebilecek uygulamaları tespit edilmeye çalışılacak, bu bağlamda hastanelerde hastalara yönelik manevi destek vermekle görevli olanlara, uygulamada dinî referans olarak kullanabilecekleri hadisler ön plana çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Manevi Destek, Hasta, Hastane, Şifa, Hadis

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla