tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education

Özet: Trabzon, gerek Amerikan misyonerleri, gerekse diğer ülke misyonerleri tarafından yürütülen çalışmalarda dikkate alınan bir merkez olmuştur. Bütün misyoner örgütleri açısından büyük önem arz eden Trabzon’un Amerikan Board örgütü açısından önemi ve bu önemin diğer misyoner örgütlerine kıyasla derecesi çalışmamızın özünü teşkil etmiştir. Trabzon’un misyoner çalışmaları açısından taşıdığı önem belirlenirken, öncelikle Amerikan Board misyonerlerinin buradaki teşkilatlanması ve bu teşkilatlanma içerisinde Trabzon ve buraya bağlı dış istasyonlarda yürüttüğü eğitim çalışmaları ve bu çalışmaların diğer istasyonlarda yürütülen eğitim çalışmalarından farkı ele alınmıştır. Ayrıca, Amerikan Board’ın Trabzon’daki eğitim faaliyetleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen belgeler ışığında da değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada, Trabzon ve çevresinde Amerikan Board’ın yürüttüğü eğitim çalışmaları, Amerikan Board’ın Osmanlı ülkesindeki teşkilatlanma yapısının geçirdiği evreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Trabzon’un -istasyon veya dış istasyon olarak- teşkilat yapısındaki değişmeler ışığında, Trabzon’da ya da Trabzon’un bağlı olduğu istasyonlarda yürütülen eğitim çalışmaları üç aşamalı olarak ele alınmıştır. İlk olarak buradaki çalışmalar, Türkiye ve Ermeni Misyonları’nda yürütülen eğitim çalışmaları içerisinde incelenmiştir. Daha sonra Trabzon’da, Erzurum’a bağlı dış istasyon iken sürdürülen faaliyetler -burada Erzurum merkez istasyon olduğu için temelde Erzurum üzerinde yoğunlaşılmıştır- ve ardından Trabzon’un Batı Türkiye Misyonu sınırları içerisinde bir istasyon haline getirilmesinden sonraki eğitim çalışmaları irdelenmiştir. Batı Türkiye Misyonu içerisinde bir istasyon olarak çalışmaların yürütülmeye başlandığı 1885 yılından itibaren, Trabzon istasyonunda sadece eğitim çalışmaları değil diğer alanlardaki çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla