tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi

Özet:

Bu çalışmanın amacı, boşanma sonrasında başa çıkmada dini ve manevi etkilerin rolünü araştırmaktır. Makalede bireylerin kişilik özellikleri ve boşanma sonrasında kullanılan başa çıkma stratejileri; dini başa çıkma açısından incelenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma deseni; veri toplama araçlarından ise yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma alanını İstanbul ilinde yaşayan katılımcılar oluşturmaktadır. Kadın ve erkek katılımcılardan onar kişi olmak üzere yirmi kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada katılımcılara boşanma sonrasında yaşadıkları maddi ve manevi problemler ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonucuna göre boşanma sonrasında katılımcılar başa çıkma stillerinden ağırlıklı olarak aile ve arkadaş desteğine başvurmuşlardır. Bununla birlikte psikolog/psikiyatrist desteği, çalışmak, çocukların varlığı, kitap okumak, umut etmek ve müzik dinlemek katılımcıların başvurdukları başa çıkma yöntemleri arasında yer almıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcılar özellikle evlenmek konusunda aceleci davrandıkları ve yanlış tercih yaptıkları için pişmanlık yaşamışlardır. Katılımcıların çoğunluğu boşanma sonrasında ekonomik sıkıntılar ve yalnızlık gibi problemler yaşasalar da zihinsel açıdan rahatladıklarını, gerginlikten kurtulduklarını ve daha mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcıların dini başa çıkma stillerine başvurduğu; Allah’a karşı isyan etmedikleri; çoğunlukla dua edip Allah’tan yardım diledikleri görülmüştür. Ancak katılımcıların çoğunluğu eski eşlerini affedemediklerini belirtmiştir. Onlara karşı kırgınlık, öfke veya nefret gibi duyguların devam etmekle birlikte kendilerine yapılanların bir şekilde hesabının sorulacağını umut etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Din psikolojisi, boşanma, başa çıkma, dini başa çıkma

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla