tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Varoluşsal Din Felsefesine Giriş

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı?

Özet:

Modern düşüncenin ortaya çıkışında hangi unsurların etkin olduğu meselesi, felsefe tarihindeki önemli tartışma konularından birisidir. Bununla ilgili olarak felsefi, siyasi, sosyal, ekonomik vb. nedenler üzerinde durulmuştur. Her ne kadar modern düşünce, ortaya koyduğu epistemolojik iddialar itibariyle genel olarak kendinden öncesini yok sayan bir yaklaşım içerisinde olsa da, belirtmek gerekir ki, netice itibariyle “modern”, Ortaçağ’ın bir sonucudur ve bahsedilen bütün etkenler, bu dönemde yaşanmış bir takım gelişmelerden kaynaklanmıştır. Bu durumun temel teolojik iddialar bağlamında Tanrı anlayışı özellikle de Tanrı’nın varlığı ve bilinebilirliği konusunda belirginleştiği söylenebilir.

Bu çalışma, felsefe tarihinde birbirinden oldukça farklı bu iki dönem arasında ard ardalık ilişkisini aşan bir kaynaklık ilişkisinin bulunup bulunmadığı tartışmasını gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Burada bu tartışmayı, Skolastik dönemin en etkili filozoflarından birisi olan Duns Scotus’un felsefi ve teolojik düşünceleriyle Modern düşünceyi başlatmış olduğu iddiası üzerinden, onun teolojik görüşlerinin merkezinde bulunan Tanrı anlayışı bağlamında değerlendirmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Tanrı, metafizik, nedensellik, varlık ve modern düşünce

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla