tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu

Özet: Bu makale, dışsal ve düşünsel iki temel varlık alanı bağlamında, bir başka ifadeyle nesne ve kavram dolayımında düşüncenin ontik konumunu çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dışsal varlığın gerçekliği konusunda muhalif bazı düşünürler dışta tutulacak olursa neredeyse bir konsensus sağlandığı söylenebilir. Ancak konu zihinsel varlık olduğunda, böyle bir varlık biçiminin gerçekliği bir yana, böyle bir varlık alanının varlığı dahi tartışmalı hale gelmektedir. Anlamın, yeri geldiğinde öne geçerek dışsal varlığı öncelemesi hatta ötelemesi, onun ontik konumunun öyle ya da böyle sanal ve kurgusal bir şey olmadığı yönünde fikir vermektedir. Zihinsel varlığın gerçekliğinden söz edilecekse sınırları, diğer varlık türüyle kıyaslandığında konumunun ne olacağı bu çerçevede açıklığa kavuşturulması gereken konuların başında yer almaktadır. İslam düşünce geleneğinde “harici ve zihni vücut” başlığı altında ele alınan, Batı düşünce geleneğinde daha çok “kavram” eksenli bir tartışma olarak “ontik-ontolojik” karşıtlığı altında değerlendirilen bu konu, zihnin en önemli tefekkür ürünü olan düşüncenin ontik açıdan ne şekilde konumlandırıldığını ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Varlık, Vücud-u Harici, Vücud-u Harici, Zihin, Gerçeklik, Hakikat

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla