tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler

Özet:

Müslümanlarla Hristiyanların karşılaşmaları Hz. Peygamber döneminde başlamış, teolojik ilişkiler ve tartışmalar ise II. asırdan itibaren fetihlerle birlikte giderek artmıştır. Karşılıklı teolojik ilişkiler ve tartışmalarda temel konulardan biri de Hz. Muhammed’in nübüvveti olmuştur. Hristiyan dünyada Hz. Muhammed’in nübüvveti genel olarak Hristiyan inançları ve tarih anlayışı doğrultusunda sert söylemlerle reddedilmiştir. Bununla birlikte bazı Hristiyan teologların Hz. Muhammed hakkında daha olumlu söylemlere sahip olduğu görülür. Bu çalışmada ortaçağdan modern döneme gelen süreçte Hristiyan teologların Hz. Muhammed tasavvuruna dair iki yaklaşım değerlendirilmiştir. Geleneksel ve ılımlı olarak nitelenen bu iki yaklaşım, belirgin temsilcileri olan John of Damascus, Patrik Timothy ve Montgomery Watt gibi isimler üzerinden tasvir edilmiştir. Hristiyan dünyada Hz. Muhammed tasavvurunu tarihî ve sosyolojik olarak inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Bu makalede konu, tarihî ve sosyolojik çerçeveden ziyade teolojik perspektifle ele alınmıştır. Sonuç olarak özellikle modern dönemde artan ılımlı yaklaşımın Müslümanlar arasında oluşturduğu algının gerçeklerle ne kadar örtüştüğü ve Hz. Muhammed’in nübüvvetinin kabulü anlamına gelip gelmediği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teolojik tartışmalar, Hz. Muhammed, Nübüvvet, John of Damascus, Mongomery Watt

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla