tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları

Özet:

Bu çalışma, Doğu ve Batı Medeniyetinin insan tasavvurlarından yola çıkarak bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Batı medeniyetinin kökenleri Antik Yunan’a dayandığı için, Yunan mitolojisinin insanın yaratılışı ile ilgili verdiği bilgiler, Prometheus efsanesi bağlamında ele alınmıştır. Prometheus, yaygın olarak bilinen, günümüzde sanattan spora pek çok alanda canlılığını gösteren bir mittir; ilk insanın yaratılışında, çeşitli yetenekler verilmesinde ve insanoğlunun Olympos’un tanrılarına başkaldırısına önderlik eden mitolojik karakterdir. Doğu’nun insan tasavvuru bağlamında ise, Kur’an’ın ilk insana dair vermiş olduğu ayetler değerlendirilmiştir. Hz. Âdem’in yaratılışı ile ilgili bilgilerden hareketle, insana yüklenen kul ve halife kavramları ele alınmıştır. Kul ve halife, insanoğlunun yeryüzündeki varlığını anlamlandıran ve ona sorumluluk yükleyen iki önemli kavramdır. Dolayısıyla çalışma, Prometheus efsanesindeki veriler ve kul-halife bağlamındaki bilgilerle, her iki medeniyetin insanın dünyadaki varlığını anlamlandırma sürecinden başlayarak ilerlemiştir. İlk insanla ilgili bilgiler, kadın konusunda özel olarak durmayı gerektirdiği için, Pandora ve Hz. Havva hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Pandora, mitolojide ilk kadın olarak bilinmektedir; yaratılış sebebi, o zamana kadar sadece erkekten oluşan insanoğluna yaptıkları hatalara karşı verilen ceza olmasıdır. Bütün kötülüklerin yeryüzüne Pandora sebebiyle yayıldığına inanılır. Hz. Havva şahsında çizilen kadın algısı ise, mitolojideki anlatıdan tamamen uzaktır. Cennetten düşüşe sebep olan hadisede, kadın cinsine özel olarak hiçbir suçun isnad edilemeyeceği, Kur’an metninden açıkça anlaşılmaktadır. Yapılan hata ve mukabilindeki ceza, kadın-erkek eşit olarak verilmiştir. İlk kadın hakkındaki veriler, toplumların kadın imajı hakkında çarpıcı verilere sahiptir. Medeniyetler arası çatışma teorilerine girmeden yürütülen bu çalışma, her iki medeniyetinin insan tasavvurlarından kaynaklanan farklılıklara değinmiştir. Sonuçta Batı’nın insana yüklediği misyon Prometheusçu bir tavırken, Doğu’nun insanı her şeyden önce kul ve halifedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Mitoloji, Prometheus, Hz. Âdem, Kadın

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla