tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi

Özet: Meleklerin sihir yoluyla insanları saptırması onların masumiyetlerine aykırıdır. Bazı Kur’an yorumcuları Bakara suresi 102. ayetini tefsir ederken Harut ve Marut adlı kimselerin melek olduklarını söylemişlerdir. Oysa onlar ayette insanlara kötü işler yapmak üzere sihir öğreten kimseler olarak tasvir edilmektedir. Bu durumda Harut ve Marut’un melek olması Kur’an’ın ruhuna uygun düşmemektedir. Bu alanda ciddi bir çözüm arayışına ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden makalemizde böyle bir problemin çözümü yönünde inceleme yapıldı ve değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Harut, Marut, Hz. Süleyman, Sihir, Melekler.

Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları

Özet: Bu makalemizde, Şia’nın İmamet inancıyla ilgili motiflerin onların diğer bazı inanç esaslarını nasıl etkilediğini inceledik. Bu motifler İmamiye Şia’sının belirlediği bazı inanç esaslarına ve ibadetlerine kadar girmiştir. Şia bu nazariyeyi inkâr edenlerin küfre düştüğüne inanmaktadırlar.
Şia’da devlet başkanı seçimle değil vahiyledir. Buna göre ilk halife Hz. Ali’dir. Vahiy ile atanmıştır. Bazı Şii kaynaklara göre, bu vahiyler elimizdeki Kur’an’dan silinmiştir. Vahiy ile atanma işi Muhammed Mehdi’ye kadar devam etmiştir. Şia’da Muhammed Mehdi’nin ölmediğine, kaybolduğuna, Mehdi olarak geri döneceğine inanılır. O giderken vekil imamları da tayin etmiştir.  Böylece Şia, devlet başkanlığının belli kişilerin elinde kalmasını başarmıştır.
 Şia’ya göre, hadislerin rivayet zincirinde masum imamın bulunması birinci derecede önem taşımaktadır. Bu yolla da imamet nazariyesini tehlikeden korumaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Şiilik, Masum İmamlar, İmamet, Ehl-i Sünnet, Velayet, Velayet-i Fakih.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla