tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Teodisenin Sosyolojisi

Özet: Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adallet konusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temelde dinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bu makalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Bu bağlamda Weber ve Berger’in tipolojik yaklaşımları değerlendirilmiş, Türk toplum yapısının kendine özgü gelişim süreçlerinin teodiseye nasıl etki edebileceği üzerinde durulmuştur. Özellikle modernleşme ve seküllerleşme süreçlerinin teolojide olduğu gibi teodise anlayışlarında da köklü değişimler meydana getirdiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu

Özet: Bu makalede Niklas Luhmann’ın Toplumsal Sistem Teorisi bağlamında toplum anlayışı ortaya konulmuştur. Onun toplum teorisinin, daha çok batılı modern toplum dinamiklerini analiz etmeye dönük yapısı eleştiri konusu yapılmıştır. Luhmann’ın toplum teorisi modern toplum sorunlarından hareketle karmaşıklığı azaltma işlevine odaklanmıştır. Teorinin organik bir analojiye dayanması, soyut kavramlarla formüle edilmesi, bireye gereğince yer vermemesi, değişim, tabakalaşma ve çatışmayı yeterince açıklamaması gibi özellikleri eleştiri konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla