tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Pragmatizm’in Doğruluk Evi

Özet: Pragmatistler “doğruluk” sözcüğünün soyut ve boş kullanımını eleştirerek, “belli bir doğruluk kuramı” önerirler. Onlara göre, pragmatik doğruluk kuramı doğrulukla neyin kastedildiğine ilişkin genetik bir kuramdır. Pragmatizm yaşamı ve pratiği merkeze aldığı için, doğruluk sorununu da yaşamla ve yaşamda yol açtığı sonuçlara göre ele alır. Bu açıdan bakıldığında, doğruluk soyut, sözde metafizik bir sorun değil; her zaman somut fikir, ilişki ve olgulara işaret eden pratik bir sorundur. Bu hususun gözden kaçırılması, pragmatizmin doğrulukla ne kastettiğinin gözden kaçırılması anlamına gelir. Pragmatistlere göre doğruluk, belli olaylar serisinde oluşan çoğulluktaki doğrulukların kolektif bir adı olduğu için, doğruluğun özünü doğru inançların eylem için iyi bir temel olması ya da eylemleri teşvik etmesi oluşturur. Gerçekten, yaşam içinde tecrübemizin bir parçası olan fikirlerin, tecrübemizin diğer parçaları ile tatminkâr bir ilişkiye geçmesi gerekir. Bu ilişkide, bir fikir tecrübî olarak şeyleri birbirine tatminkâr bir şekilde bağladığı, meseleleri basitleştirdiği ve zamandan tasarruf ettirdiği ölçüde doğrudur. Çünkü tecrübî doğrulama olmaksızın ya da kavramları tecrübenin kontrolüne vermeksizin salt zihni bir tutarlılık bizi hipotez âleminden öteye götürmez. Eğer doğruluk mantıksal değere sahip ise, onun eylem sahasına geçmesi ve sonuçlarının gözlemlenebilir somut olgular biçiminde görülmesi gerekir. O halde, bir iddianın doğruluğu, onun doğrulama sürecine dayanır. Bu doğrulama süreci, ayrılamaz bir değer-yükünü beraberinde taşır. Doğrulamanın değer yüklü olması, onun her zaman ahlâki bir zeminde ilerlerdiği ve geliştiğine işaret eder.

Anahtar Kelimeler: -

Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Whithead'in Medeniyet Anlayışı

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Tercüme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla