tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’an Ve Değişim

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri

Özet:

Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması konusu, bilim adamları arasında süregelen temel Tefsir problemlerinden biri olma özelliğini dâima korumuş ve korumaya da devam etmektedir. “Kur'ân'ı nasıl anlayalım?” veya “Nasıl anlamalıyız?” sorusu her zaman sorulan bir soru olmuştur. Böyle bir sorunun varlığı bile Kurân'ın anlaşılmasında bazı ana sorunların olduğunu göstermektedir.

Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili mevcut problemler, genelde dil problemi, yöntem problemi ve bilgi problemi ile alâkalıdır. Bu problemlerden her birini nitelik ve nicelik açısından ele alıp, tanımı ve çözümü konusunda bir fikir üretmedikçe Kurân’ı doğru ve sağlıklı anlamak mümkün gözükmemektedir. Bunun için Kurân'ı anlama ile ilgili problemlerin öncelikle bilinmesinde ve buna bağlı çözüm önerilerinin ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuranı anlama, Anlama sorunları, Anlama yöntemleri, Metodolojik anlama.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla