tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine

Özet: Son ilâhî mesaj olan Kur’ân-Kerîm’in çeşitli isimleri olup bunlar arasında en fazla kullanılanı “Kur’ân” lafzıdır. Söz konusu kelimenin kökü ve bu kökün ifade ettiği mana(lar) hakkında hem İslâm âlimleri ve hem de şarkiyatçılar tarafından çeşitli görüş ve gerekçeler serdedilmiştir. Müsteşriklerin büyük çoğunluğunun, Arapça asıllı olduğu halde “Kur’ân” kelimesinin kökünü başka dillerde aramaları, Kur’ânı’n orijinal bir ilâhî kitap olmadığını ispatlamaya yönelik olduğundan düşündürücü görünmektedir. İşte bu küçük çaplı etüdümüzde, “Kur’ân” lafzının türediği kökü ve bu kökün ifade ettiği anlam(lar) üzerinde bir nebze durmaya çalıştık

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tevrat, İncil, okumak, Sami dilleri, Arapça, Süryanice, İbranice, keryânî/kiryânî

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla