tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları

Özet:

Din eğitiminde önemli yardımcı materyallerden biri olan dini içerikli çocuk kitaplarının hazırlanmasında dini gelişim kuramlarının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü dini gelişim alanındaki çalışmalar, çocukların hangi gelişim döneminde neleri anlayabileceği konusuna ışık tutar. Çalışmamız, Türkiye’de yayınlanan çocuk kitaplarını iki önemli dini gelişim kuramına göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Örneklem olarak, 2010-2014 yılları arasında en çok satılan, okul öncesi ve ilkokul çağı için hazırlanan dini içerikli çocuk kitapları seçilmiştir. Söz konusu kitaplar, Ronald Goldman ve Ernest Harms’ın Dini Gelişim Kuramları bağlamında incelenmiştir. Çalışmamız tarama modelinde betimsel bir alan araştırmasıdır. Doküman incelemesi ile veriler toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. İncelenen kitapların bir kısmında kullanılan kavramların ve konuyu ele alış tarzının söz konusu gelişim dönemindeki çocukların dini gelişim özelliklerine uygunluk göstermediği, çocuklar tarafından anlaşılamayacak birçok kavramın bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dini gelişim, dini gelişim kuramları, din eğitimi, dini içerikli çocuk kitapları

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla