tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Mantık Disiplini

Özet: Mantık disiplini Antik Yunan’da doğmuştur ve “mantık” terimi yunanca “hitabet” anlamına gelen  “λόγος” kelimesinden gelmektedir.  İnsanlar ne zaman tartışır ve fikri münakaşada bulunurlarsa bulunsunlar, Mantık, konuşmanın arka planında işleyen bir mahkemedir. Bu bölümde yazar, bu disiplinin doğruluk, geçerlilik, biçim ve içerik gibi kavramlarını inceleyerek değerlendirir. Bunun yanı sıra yazar, Mantık disiplininin tarihsel gelişimini de aktarır ve Mantık’ın faydalarını da açıklar.

Anahtar Kelimeler: Mantık, Hitabet, Doğruluk, Geçerlilik, Biçim, İçerik.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla