tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi

Özet:

Hz. Muhammed (sav)’e isrâ ve mi’râcı yaşatan önemli ve büyük sâikler, bu hâdisenin, onun moral ve motivasyonunu artıran bir mu’cize olduğunu göstermektedir. Bu hâdisenin mu’cize boyutunu, İsrâ sûresinde ilgili ayette geçen ifadelerden anlamak mümkündür.  Bu makalede isrâ ve mi’râc hâdisesi etrafında gelişen düşünceleri ve yorumları eleştirel bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Sözgelimi isrâ sûresinde anlatılan isrâ olayının akabinde yaşanan mi’râcın Necm sûresinde anlatılan olayla ilgili olmadığını özellikle belirtmeliyiz. Çünkü Necm sûresi İsrâ sûresinden önce nâzil olduğuna göre önceden yaşanan bir hâdiseyi sonradan yaşanan bir olayın devamı niteliğinde göstermek tutarlı değildir. Buna ilaveten Hz. Peygamber (sav) bu tecrübeyi bedenen mi rûhen mi?, rüyada mı? ve uyanıkken mi? gerçekleştirdiği gibi konular etrafında birçok görüşe yer verilmiş ve bu görüşlerin analizi yapılmıştır. Ayrıca bu makalede İsrâ ve mi’râcın gerçekleştiği tarihe ilişkin birçok görüş değerlendirilmeye tabi tutulmuş, Hz. Peygamber (sav)’in mi’râcda kimi gördüğüne ilişkin bilgiler verilmiştir. Mi’râcda Hz. Peygamber (sav) ve ümmetine beş vakit namaz, Bakara sûresinin son iki âyeti ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedileceği gibi hediyeler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mescid-i Aksâ, İsrâ, Mi’râc, Namaz, Sidretü’l-Müntehâ

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla