tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ortaçağ Türk-İslâm Devletlerinde Kalpazanlık Faaliyetleri

Özet:

Türkler tarih boyunca bulundukları coğrafyalarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu devlet kurma geleneği İslâm dinini kabul ettikten sonra da devam etmiştir. Kurdukları devletler ve tarihte oynadıkları rollerden dolayı adlarından sıkça bahsedilen Ortaçağ Türk-İslâm devletlerinde çeşitli suçlar görülmektedir. Bu suçlardan bir tanesi olan kalpazanlık en eski çağlardan itibaren toplumlarda var olmuştur. Günümüzde olduğu gibi Ortaçağ’da kolay yoldan zengin olmak isteyenler sahte para basıyorlardı. Kalpazanlar, Türk-İslâm coğrafyasının birçok bölgesinde faaliyette idiler. Genelde kalpazanlık faaliyetleri devletlerin çeşitli bölgelerinde görülmekle birlikte özellikle darphanelerin bulunduğu yerlerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Toplumun çeşitli kesimlerden insanların veya meslek gruplarının bu tür olaylara dâhil oldukları bilinmektedir Özellikle devletlerin zayıf oldukları dönemlerde görülmekle birlikte devletlerin en güçlü oldukları dönemlerde dahi kalpazanlar sahte para basmışlardır. Devletlerin para politikalarını değiştirdikleri, piyasaya farklı türde para sürme gibi işlemler uyguladıkları dönemler kalpazanların işine yaramıştır. Kalpazanlar piyasaya sürdükleri kalp paralar neticesinde, devletlerin bünyesinde siyasal, sosyal, ekonomik nitelikli sonuçlara neden olmuşlardır. Suçun olduğu her yerde mutlaka bunun bir cezası olduğu gibi devletler de kalpazanlık faaliyetlerinde bulunanlara birtakım cezalar vermişlerdir. Sahte para basımını çok eski tarihlere kadar götürmek ve daha geniş coğrafyaya yaymak mümkündür. Fakat bu daha kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmada devrin kaynaklarında yer alan kalpazanlık suçunun, Ortaçağ Türk-İslâm devletlerindeki çeşitli örnekleri, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı üzerindeki etkileri incelenecektir

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Kalpazanlık, Kalp Para, Türk-İslam Devletleri, Selçuklular

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla