tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students

Özet:

Psikolojik gerilimler ve özsaygı, herkesin hayatının bazı dönemlerinde başa çıkmak zorunda olduğu yaygın konulardır. Bu makalenin amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmektir. Bu çalışma 350 Sudanlı ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Sudan’ın Gezira eyaletinde bulunan Al. Kamleen bölgesinde yer alan ortaokul öğrencileridir. Katılımcılar, psikolojik gerilim ve özsaygıları ölçülmek maksadıyla incelenmiştir. Katılımcıların psikolojik gerilim ve özsaygılarını ölçmek için Fontana & Rida Abouserie Psikolojik Gerilim Ölçeği ve Rosenberg Özsaygı Ölçeği (RSES; 1965) kullanılmıştır. Deneklerin psikolojik gerilim ve özsaygılarını incelemek için Pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır. Negatif önemli bir ilişki belirlenmiştir (r = 0.64-, p <.001). Psikolojik gerilim, özsaygı ile ilikilidir. Psikolojik gerilimde, cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır. Aynı zamanda özsaygıda da cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Psikolojik Gerilimler, Özsaygı

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla