tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu

Özet:

Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için gönderdiği son dinine peygamber olarak, Hz. Muhammed’i (sav) seçmiştir. O’nun en bariz iki özelliği “Allah’ın kulu ve resulü” olmasıdır. Hz. Peygamber, risaleti süresince insanlara İslam’ı tebliğin yanında ashabını irşat etmiş, onlara her alanda rehber ve örnek olmuştur. O görevi gereği bir taraftan inen K. Kerim ayetlerini tebliğ edip açıklarken diğer taraftan karşılaştığı yeni olayları ve problemleri vahyin ışığı ve kontrolünde çözmüştür. Asrı saadetten sonra da tarihin her döneminde Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve takrirleri bir başka ifadeyle Sünneti, Müslümanların uygulamaları ve problemlerinin çözümünde rehber ve kaynak olmuştur. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse Sünnet olarak nitelenen Hz. Peygamberin mirasının, Müslüman alimlerin hemen hemen tamamı tarafından Kitabı yani K. Kerim ayetlerini açıklama fonksiyonu yanında Kitaptan sonra ikinci sırada müstakil teşrii değerinin olduğu kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kitap, Hadis, Sünnet, Vahiy, Teşrii değer

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla