tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri

Özet: Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam filozofları da bu konuyla ilgilenmiş ve mesele hakkında görüş beyan etmişlerdir. İslam filozoflarının siyaset-devlet anlayışları ile metafizik, ahlak konuları yakından ilintilidir. Bu makale, Meşşâî filozoflarının siyaset felsefeleri bağlamında onların devlet anlayışları ve demokrasi hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. Meşşâî filozofların devlet ve demokrasi konusunda kendi aralarında hemfikir oldukları noktalar olduğu gibi, farklı düşündükleri taraflar da vardır. Bu bağlamda Meşşâî filozofların tamamının demokrasi konusunda olumsuz bir kanaate sahip oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Meşşâî Filozofları, Devlet, Demokrasi, Mutluluk.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla