tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği

Özet: Farabi, aile reisliği konusunu çok az da olsa değişik eserlerinde incelemiştir. Bakış açısı etik olmakla birlikte konuyu siyaset felsefesi ve bilgi felsefesi ile de tamamlamıştır. Farabi için aile reisi, her şeyden önce kendini teorik ve pratik erdemler bakımından olgunlaştırmalı, aile fertlerinde de benzer olgunluğu temin etmek için çaba sarf etmelidir. Ayrıca o erdemli şehir reisinin amaçlarına uygun olarak aileyi idare etmesini bilmelidir. Aile ile ilgili alınacak kararda o konuda uzman olan üyenin görüşü esas alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla