tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri

Özet: Hâşiye ve benzeri eserler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı araştırmalarda çok az incelenen telif türüdür. Bunun sebebi de ya konunun önemi hakkında bir ön yargı veya bilgi eksikliğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, hem hâşiyeler konusundaki bu problemi çözümüne yardım etme, hem de mantık alanındaki meşhur haşiyelerden biri olan Cürcânî’nin Küçek adlı eserinin incelenmesidir. Okuyucu bu yazıda hâşiyeler konusunda genel bir bilgiye sahip olmanın yanında, onların fonksiyonları, değerlerine ait içerikler ve mantık alanında meşhur olan bazı diğer haşiyeleri de tanıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hâşiye, Cürcânî, Küçek, Mantık.

Tercüme

Mantık Ve Bilgi Teorisi

Özet: Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, Aritoteles, Farabi, Burhan, Kıyas, Tanım, Hitabet, Şiir

Farabi’de Mantık Geleneği

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla